Program do przeprowadzania testów

Projekt wykonanałem współnie z kolegą w ramach koła naukowego informatyki i techniki na moim uniwersytecie. Celem było napisanie programu, który umożliwałby układanie testów zamkniętych przez nauczyciela, rozwiązywanie testu przez uczniów w klasie wyposażonej w komputery oraz zbiorową analizę wszystkich wyników testu przez program. Dzięki elektronicznej formie testu uczeń może otrzymać informacje o swoim wyniku odrazu po zakończeniu rozwiązywania testu.

Wymiana testów i raportów polega na przenoszeniu odpowiednio zaszyfrowanych plików między komputerami (np. poprzez otoczenie sieciowe). Program wyposażony jest w wiele opcji umożliwiających nauczycielowi dostosowanie sposobu rozwiązywania testu przez uczniów (m.in. podawanie pytań w losowej kolejności, ustalenie własnej skali oceniania, ustawienie informacji powitalnej, wskazywanie poprawnej odpowiedzi odrazu w trakcie rozwiązywania testu, ograniczenie czasu rozwiązywania testu).

Aplikacja jest obecnie w rozwojowej wersji - planuję dołączenie do niej modułu komunikacji sieciowej (za pomocą socketów) między klientami aplikacji (stacjami roboczymi uczniów) a serwerem (komputerem nauczyciela). Serwer mógłby wpełni kontrolować sesję rozwiązywania testu oraz wyniki automatycznie mogłyby być automatycznie przesyłane do serwera.