Hob-beats Perscussion Duo

Strona duetu Hob-beats Percussion Duo. Strona jest połączeniem technologii Flash po stronie klienta oraz PHP po stronie serwera. W poprzedniej wersji (widocznej na screenach) frontend napisałem w całości w ActionScript 3.0. Ze względu na wymagania (umożliwenie edycji wyświetlanych tekstów oraz zapowiedzi koncertów przez osobę prowadzącą stronę) niezbędne było zrealizowanie dynamicznego pobierania treści z bazy danych przez aplikację Flash. Dodatkowym wyzwaniem było zapewnienie wielojęzyczności oraz dostarczenie prostego odtwarzacza audio. Animowane przejścia między podstronami zrealizowałem przy użyciu biblioteki TweenLite.

Dzięki blibliotece AMFPHP oraz modułowi Services komunikacja między serwerem a klientem odbywa się w protokole AMF platformy Adobe Flash. Projekt w całości zrealizowałem przy wykorzystaniu darmowego oporgramowania (trzeba zaznaczyć, że FlashPlayer jest darmowy ale nie open source).

Obecna, odświeżona wersja strony, oparta jest już jedynie o HTML i CSS. W celu dostosowania wyglądu napisałem własny theme do Drupala 7 oparty na projekcie Basic.